Realtek AC'97 Audio 5.13

Realtek AC'97 Audio 5.13

REALTEK Semiconductor Corp. – 11,1MB – Freeware –
ra khỏi 75 phiếu
4 Stars User Rating
Trình điều khiển âm thanh có sẵn để tải về từ trang web của Realtek là trình điều khiển chung cho ICs âm thanh của chúng tôi, và có thể không cung cấp các tùy chỉnh được thực hiện bởi nhà sản xuất hệ thống/Bo mạch chủ của bạn. Để chắc chắn, bạn có được các tính năng đầy đủ/tuỳ chỉnh cung cấp sản phẩm âm thanh ban đầu của bạn, xin vui lòng tải Driver mới nhất từ trang web của nhà sản xuất hệ thống/Bo mạch chủ của bạn.

Trình điều khiển này hỗ trợ tất cả ALC loạt âm thanh chipset từ ALC101 đến ALC861. Nó được sử dụng như là các âm thanh trên tàu trên bo mạch chủ nhiều. Chip được bảo hiểm bao gồm ALC101/201/202/203/250/650/653/655/658/861.

Nó rất cao nên luôn luôn sử dụng phiên bản trình điều khiển mới nhất có sẵn.

Tổng quan

Realtek AC'97 Audio là một Freeware phần mềm trong danh mục Âm thanh & Đa phương tiện được phát triển bởi REALTEK Semiconductor Corp..

Nó đã được kiểm tra cho các bản cập nhật 2.702 lần bởi người sử dụng các ứng dụng khách hàng của chúng tôi UpdateStar trong tháng trước.

Phiên bản mới nhất của Realtek AC'97 Audio là 5.13, phát hành vào ngày 23/12/2009. Vào lúc đầu, nó đã được thêm vào cơ sở dữ liệu của chúng tôi trên 29/10/2007.

Realtek AC'97 Audio đã chạy trên hệ điều hành sau: Windows. Tải về tập tin có kích thước 11,1MB.

Người sử dụng của Realtek AC'97 Audio đánh giá xếp hạng 4 trong số 5 sao.


Viết nhận xét cho Realtek AC'97 Audio!

Cài đặt

người sử dụng 2.702 UpdateStar có Realtek AC'97 Audio cài đặt tháng trước.
An toàn và tải miễn phí được kiểm tra bởi UpdateStar

Luôn cập nhật
với phần mềm UpdateStar miễn phí.
Bản tin hiện tại

Tất cả các phiên bản